SAMSUNG CSC

Yng Nghaffi Blas y Waun, mae yna rywbeth at ddant pawb ar y fwydlen. Wedi ei leoli yng nghanol ein gerddi prydferth, mae’r caffi cartrefol yma’n hawdd ei gyrraedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl ag anableddau corfforol.

Nid yn unig yw’r caffi yn darparu bwyd a chroeso cynnes, mae hefyd yn rhoi cyfle i’r unigolion sydd yn derbyn gwasanaeth gan yr Antur ddatblygu eu sgiliau coginio a gweini.

Mae rhai gwasanaethau ychwanegol yn cael eu cynnig, megis bwffe ffres neu ddanteithion cartref i’w harchebu, a chynhelir ciniawau cymdeithasol i’r henoed. Yn ychwanegol at redeg y caffi o ddydd i ddydd, mae staff a gweithwyr yn cynhyrchu amrywiaeth o jamiau a siytni cartref, gan ddefnyddio ffrwythau a llysiau a dyfir ar dir Antur. Gall hamperi cael eu darparu hefyd yn cynnwys amrywiaeth o arbenigeddau’r Antur.

Ewch i food.gov.uk/ratings i wirio sgôr hylendid bwyd ein busnes.

 

Caffi Blas Y Waun - hylendid bwyd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tracey ar (01286) 650 937, neu ebostiwch nhw ar caffi@anturwaunfawr.cymru

antur-waunfawr-antur-waunfawr-8R1C0428antur-waunfawr-antur-waunfawr-8R1C0422antur-waunfawr-antur-waunfawr-8R1C0376antur-waunfawr-antur-waunfawr-8R1C0351

 

 

 

 

 

 

 

Caffi Blas Y Waun - Te prynhawn

 

Caffi Blas Y Waun, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BJ.