Bryn Pistyll - gerddiAr safle Bryn Pistyll yn Waunfawr, mae yna saith acer o gynefinoedd amrywiol yn y parc natur sy’n denu pob math o fywyd gwyllt, llwybrau dirgel, coedlannau, gwaith celf anghyffredin a golygfeydd gwych o fynyddoedd Eryri. Mae’r gerddi yn cynnwys casgliad hynod ddiddorol a lliwgar o goed a blodau a phlanhigion gwyllt. Mae croeso mawr i ymwelwyr ymweld, crwydro a sgwrsio, ac mae yna wastad croeso cynnes i’w gael.

2014-09-01 Staff Ysgol WaunfawrAr ôl treulio amser yn crwydro trwy’r parc ac yn mwynhau’r holl sydd ganddo i’w gynnig, beth well na phaned a thamaid i’w fwyta yng nghaffi Blas y Waun? Defnyddiwyd dim ond cynnyrch lleol a chynnyrch sydd wedi’i dyfu ar dir yr Antur, a chynigwyd pob math o ddanteithion blasus yno.

Mae yna hefyd Sgubor Grefftau, sy’n gwerthu bob math o grefftau unigryw, ac mae’r Sgubor Fawr yn cynnig cyfleoedd newydd a therapiwtig i bobl ag anghenion mwy dwys.

Yn y Tŷ Capel, mae ystafell gyfarfod sydd hefyd ag arddangosfa am gymeriadau lleol megis yr anturiaethwr John Evans o Waunfawr, Iolo Morgannwg a hanes y Mandaniaid.