Mae’r Antur wedi rhedeg llawer o gynlluniau sydd yn creu cyfleoedd i unigolion di-waith oddi mewn i’r gymuned.  Prif nod y cynlluniau yma yw:-

  • Rhoi cyfleoedd profiad gwaith ystyrlon.
  • Trawsdoriad o hyfforddiant.
  • Datblygu sgiliau a gallu’r unigolyn.
  • Hwyluso cyfleoedd gwaith tymor hir.