Nid yw ein hystafell gyfarfod ar gael ar hyn o bryd. Diolch.
Our meeting room is currently unavailable. Thank you.

Wedi ei leoli’n Tŷ Capel yn Waunfawr, mae’r ystafell gyfarfod gyfleus yma’n ddelfrydol ar gyfer hyfforddiant grŵp a chyfarfodydd bychain:

• Seddi ar gyfer 12 o bobl mewn lleoliad ffurfiol.
• Parcio cyfleus am ddim.
• Laptop, taflunydd a sgrîn gyda mynediad i’r rhyngrwyd.
• Te, coffi a bisgedi gyda phob archeb.
• Bwffe ar gael hefyd, ar gais.

Grwpiau Cymunedol/Elusennau:

  • Hanner diwrnod: £35
  • Diwrnod llawn: £60

Cwmniau/cyrff masnachol:

  • Hanner diwrnod: £40
  • Diwrnod llawn: £70

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch swyddfa@anturwaunfawr.cymru neu ffoniwch 01286 650 721.

Mae gennym bolisi canslo 24 awr. Mae angen taliad llawn am unrhyw archebion a ganslir o fewn 24 awr i’r archeb ystafell a drefnwyd.