Ar hyn o bryd, mae’r Antur yn rhoi cefnogaeth i dros 67 lleoliad gwaith yn ôl dewis a gallu’r unigolion.  Mae’r cyfleoedd yma yn cynnwys y dewisiadau canlynol:

 • Arlwyo a gweini yng Nghaffi Blas y Waun
 • Cadwraeth y Parc Natur
 • Creu crefftau gyda deunyddiau sydd wedi eu hailgylchu
 • Gwerthu dillad a dodrefn wedi eu hail-ddefnyddio
 • Cyfarch a gofal cwsmer
 • Cynorthwyo gyda’r siop e-fasnach
 • Casglu, didoli a llarpio gwastraff papur
 • Didoli, casglu a thrin tecstiliau
 • Datblygu sgiliau Byw’n Annibynnol adref ac yn y gweithle
 • Datblygu sgiliau cymdeithasu a gweithgareddau hamdden
 • Ennill profiad a chyfleoedd siopa’n annibynnol
 • Garddio a thyfu llysiau
 • Gwaith coed, trin ac ail-ddefnyddio dodrefn
 • Gwaith gweinyddol yn y swyddfa
 • Trwsio, llogi a gwerthu beics o Beics Antur

Mae lleoliadau gwaith yr unigolion ag anableddau dysgu yn gallu amrywio yn unol â’u dewis a dymuniad.  Un enghraifft byw o hyn yw unigolyn sydd yn gwneud gwaith swyddfa am dri diwrnod yr wythnos gan dreulio diwrnod yr wythnos yn ein safle yn Nghaergylchu a diwrnod arall yn y Warws Werdd allan yn y gymuned yn gweithio ar y cynllun dillad.