Am drafodaeth anffurfiol, ffoniwch Ellen Thirsk ar (01286) 650 721 neu ebostiwch swyddi@anturwaunfawr.cymru

Swyddi Presennol

  • Gweithiwr/wraig Cefnogol Achlysurol

    Ref:

    Lleoliad: Waunfawr, Penygroes, Caernarfon    Cytundeb: Oriau fel bo'r galw   

    Oriau fel bo'r galw Mae’n hanfodol i’r ymgeisydd fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy Gwybodaeth...