Costau Llogi

Hanner Diwrnod (9.30yb – 1.00yh neu 1.00yh - 4.30yh) Diwrnod Cyfan (9.30yb - 4.30yh)
Beic Oedolyn £15 £20
Beic Plentyn £6 £10
Beic Gynffon Dwy Olwyn £8 £10
Tandem £22 £33
Beic wedi'i haddasu (pris 1 sedd) £O / From 15 £O / From 25
Beic Trydan £25 £40
Teulu £O / From 40 £O / From 55

BeicsMae’r pris yn cynnwys  helmed, pecyn argyfwng, clo ac allwedd. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o feiciau i’w llogi, gan gynnwys beiciau wedi’i haddasu.

 

 

 

 

 

Beiciau Safonol:

Raleigh Strada 1

 

Oedolion: Raleigh Strada 1 a 2, maint ffrâmiau o 14″ i 21″ – olwyn hybrid 700c

Raleigh Strada 2 (2)

 

 

 

 

 

 

Plant: Dawes Academy, olwyn 20″ i 24″ – ysgafn

Dawes Academy

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiciau wedi’i haddasu:

OCHR YN OCHR (DRAISIN TWISTER)

Draisin Twister Side by Side

 

Cael ei bweru gan fatri
Breciau hydrolig
Harnais a
strapiau traed ar gael
Hawdd ei haddasu

 

 

 

TANDEM TAIR OLWYN (DRAISIN)

Tandem Trike

 

Strapiau traed ar gael
Gwregys glin
Cynhaliwr cefn
Ôl-
lywio
Rheolaeth lawn gan y gyrrwr ar fewnbwn y teithiwr drwy’r pedalau

 

 

OCHR YN OCHR (ROAM)

ROAM side by side

 

Cyfreithiol i’r lôn, ffrâm ddur di-staen ysgafn
Brêcs Hub ar y 4 olwyn
Llywio sefydlog
ochr y teithiwr

 

 

 

TREICIAU

Draisin tricycle

 

 

Oedolion
Ffrâm c
am isel
B
atri ar gael

 

 

Trike plant

 

 

Plant
F
framiau addasadwy
S
trapiau traed
Opsiwn llywio ar gael i’r oedolyn sy’n cefnogi

 

 

BEIC LLAW (DEXTER 24)

Dexter Hand Cycle

 

 

Brêc pedal gefn
B
rêc parcio
S
trapiau traed

 

 

 

 

 

*NODER: Er mwyn llogi gyda ni, bydd angen i chi gyflwyno ID (e.e. trwydded yrru, pasbort), a byddwn yn gofyn i chi adael hwn gyda ni drwy gydol eich taith.

Am gwaith gwasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio beics Beics Antur, Porth-yr-Aur, Stryd Fawr, Caernarfon, LL55 1RN beics@anturwaunfawr.cymru 01286 672622 Diolch yn fawr