Gall Antur Waunfawr gynnig amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer unigolion dros 18 oed sydd ag anableddau dysgu neu gorfforol.

Mae’r Antur yn cynnig cymorth 24-awr yn y cartref a’r gweithle ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu, trwy ddarparu staff cymorth arloesol a phrofiadol. Mae’r cymorth yn cael ei deilwra i anghenion penodol yr unigolyn.

Mae’r Antur hefyd yn gweithredu cynllun gwyliau a hamdden, a gofal personol ar gyfer y rhai sydd ag anghenion dwys.

 

 

 

Rhestr fer, Gwobrau Elusennau Cymru, Ymddiriedolwyr Rhagorol 2019

 

 

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, Gwobr Menter Gymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol y flwyddyn 2018

 

 

 

 


Gwobr Host Lleoli Gogledd a Chanolbarth Cymru – Gwobrau Canolfan Waith 2016

 

 

 

Cynnal Cymru logo

 

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn 2015

 

 

 

Cymorth Cymru logo

 

 

Rhagoriaeth mewn Byw â Chymorth a Gofal 2015

 

 

Darllenwch yr Adroddiad Arolygu diweddaraf a gyhoeddwyd gan Arolygiaeth Gofal Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ym mis Tachwedd 2017, yn adolygu safonau gofal Antur:

AGGCC – Adroddiad Arolygu 2017

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gofal a chefnogaeth, ebostiwch stephen@anturwaunfawr.cymru neu ffoniwch (01286) 650 721