Ystafell gyfarfod Warws

Nid yw ein hystafell gyfarfod ar gael ar hyn o bryd. Diolch.
Our meeting room is currently unavailable. Thank you.

Gyda lleoliad cyfleus ar Stad Ddiwydiannol Cibyn yng Nghaernarfon, mae’r ystafell fodern ac eang yma yn ddelfrydol ar gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd:

• Seddi ar gyfer 25 o gyfranogwyr mewn lleoliad ffurfiol.
• Parcio cyfleus am ddim.
• Bwrdd gwyn rhyngweithiol, a thaflunydd digidol gyda mynediad i’r rhyngrwyd.
• Te, coffi a bisgedi gyda phob archeb.Warws Werdd - yr hogia ar gwrs yn stafell gyfarfod
• Bwffe ar gael hefyd, ar gais.

Grwpiau Cymunedol/Elusennau:

  • Yr awr: £15
  • Hanner diwrnod: £45
  • Diwrnod llawn: £80

Cwmniau/cyrff masnachol:

  • Yr awr: £20
  • Hanner diwrnod: £50
  • Diwrnod llawn: £90

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch swyddfa@anturwaunfawr.cymru neu ffoniwch 01286 674 155.

Mae gennym bolisi canslo 24 awr. Mae angen taliad llawn am unrhyw archebion a ganslir o fewn 24 awr i’r archeb ystafell a drefnwyd.

 

Warws Werdd, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD.