Mi fydd Beics Antur yn cau am 11.00 o’r gloch dydd Gwener 02.12.22 gan fod ein parti Nadolig ymlaen!馃巺馃巹

 

 

Chwilio am feic yn anrheg Nadolig?聽馃巹馃毑

Mae’r isod i gyd ar werth yn Beics Antur ar hyn o bryd! Galwch mewn i’w gweld neu ffoniwch ni am sgwrs ar 01286 672622 (9 – 4.30 Llun – Gwener).

Dawes Storm (melyn): oed 10-15 | 拢220
Concept Thunderbolt (glas tywyll): oed 7-11 | 拢150
Raleigh Pop (coch): oed 5-8 | 拢250
Frog 62 (gwyrdd): oed 7-11 | 拢410

*Cynnig adeiladu beic

*Gallu cadw’r beic yn ein siop tan y nadolig

*Meintiau eraill ar gael, cyrraedd cyn y nadolig

*Cefnogi busnes lleol

May be an image of bicycle

 

**Diweddariad**

Yn anffodus nid oes gennym gysylltiad Broadband ar hyn o bryd felly ni allwn dderbyn galwadau na taliadau cerdyn.

Cysylltwch drwy ebost a mi ddown nol atoch cyn gynted a phosib.

beics@anturwaunfawr.cymru

Diolch

Mae Beics Antur yn siop hurio beics wedi’i leoli yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru.

Mae safle Beics Antur ym Mhorth yr Aur nawr wedi cael ei ddatblygu yn ganolfan Iechyd a Llesiant, gyda gwasanaeth llogi a thrwsio beics, Llofft Llesiant i’w logi i gynnal gweithgareddau iechyd a llesiant, ac ystafell synhwyraidd mewn prosiect werth 拢1 miliwn.

Mae gennym ddewis helaeth o feiciau merched, dynion a phlant ar werth ac i’w llogi. Mae gennym hefyd fflyd o feics addasol sy’n addas i bob gallu.

Mewn lleoliad cyfleus yn agos i Gastell Caernarfon, gyda mynediad hawdd i’r llwybr beicio L么n Las Eifion ac aber Y Foryd, rydym yn cynnig gwasanaeth gwych am brisiau gwych.

Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr. Rydym yn darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau, ac yn falch o gynnig gwasanaeth personol.

Rheilffordd Eryri

Rheilffordd Ffestiniog 2Taith ar dr锚n wedi鈥檌 ddilyn gan daith feicio … am ddiwrnod allan bendigedig! Mae Rheilffordd Eryri yn rhedeg o鈥檙 Cei yng Nghaernarfon drwy gefn gwlad hardd gogledd Cymru, heibio pentrefi Waunfawr a聽 Beddgelert i聽 Borthmadog. Mae鈥檔 bosib mynd 芒鈥檙 beics o Beics Antur ar y tr锚n (heb unrhyw d芒l ychwanegol) a beicio yn 么l i Gaernarfon ar L么n Eifion, y llwybr beicio di-draffig, ond mae’r rheilffordd yn gofyn i chi ffonio o flaen llaw i sicrhau lle. Am ragor o wybodaeth: www.festrail.co.uk/cym_index.htm

Llwybrau Beicio o Gaernarfon

Beics Menai - L么n EifionL么n Eifion: llwybr adnabyddus sy鈥檔 ymestyn am 12 milltir o Gaernarfon am Borthmadog.

L么n Las Menai: llwybr 4 milltir ar hyd Y Fenai rhwng Caernarfon a鈥檙 Felinheli (am Fangor).

Y Foryd: l么n wledig dawel sy鈥檔 cynnig taith ysgafn gyda golygfeydd trawiadol ar draws Y Fenai drosodd i Ynys M么n (nid yw鈥檔 l么n ddi-draffig)

L么n Gwyrfai: llwybr o Gaernarfon trwy gefn gwlad at bentref Waunfawr – ar lwybr ac ar hyd y ffordd.

 

Am gwasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio beics

聽Beics Antur, Porth-yr-Aur, Stryd Fawr, Caernarfon, LL55 1RN
beics@anturwaunfawr.cymru
01286 672622

 

ORIAU AGOR AR HYN O BRYD:
聽Dydd Llun – Gwener: 9.00 y.b – 4.30 y.h
Wedi cau: Dydd Sadwrn a Dydd Sul dros y Gaeaf

 

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru; y Gronfa Treftadaeth Bensaern茂ol; Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru; Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru; a dyfarniad gan sefydliad Garfield Weston.