Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr. Rydym yn darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau, ac yn falch o gynnig gwasanaeth personol.

Mae gennym ddewis helaeth o feiciau merched, dynion a phlant ar werth ac i’w llogi.

Mewn lleoliad cyfleus yn agos i Gastell Caernarfon, gyda mynediad hawdd i’r llwybr beicio Lôn Las Eifion ac aber Y Foryd, rydym yn cynnig gwasanaeth gwych am brisiau gwych.

Rheilffordd Eryri

Rheilffordd Ffestiniog 2Taith ar drên wedi’i ddilyn gan daith feicio … am ddiwrnod allan bendigedig! Mae Rheilffordd Eryri yn rhedeg o’r Cei yng Nghaernarfon drwy gefn gwlad hardd gogledd Cymru, heibio pentrefi Waunfawr a  Beddgelert i  Borthmadog. Mae’n bosib mynd â’r beics o Beics Antur  ar y trên (heb unrhyw dâl ychwanegol) a beicio yn ôl i Gaernarfon ar Lôn Eifion, y llwybr beicio di-draffig.  Am ragor o wybodaeth: www.festrail.co.uk/cym_index.htm

Llwybrau Beicio o Gaernarfon

Beics Menai - Lôn EifionLôn Eifion: llwybr adnabyddus sy’n ymestyn am 12 milltir o Gaernarfon am Borthmadog.

Lôn Las Menai: llwybr 4 milltir ar hyd Y Fenai rhwng Caernarfon a’r Felinheli (am Fangor).

Y Foryd: lôn wledig dawel sy’n cynnig taith ysgafn gyda golygfeydd trawiadol ar draws Y Fenai drosodd i Ynys Môn (nid yw’n lôn ddi-draffig)

Lôn Gwyrfai: llwybr o Gaernarfon trwy gefn gwlad at bentref Waunfawr – ar lwybr ac ar hyd y ffordd.

I siarad efo’r tîm, e-bostiwch swyddfa@anturwaunfawr.cymru neu ffoniwch 01286 802222 / 07436 797969

 

ORIAU AGOR AR HYN O BRYD:

 Dydd Llun – Sadwrn

9.30 y.b. – 5.00 y.h  

Wedi cau: Dydd Sul