**Diweddariad**

Bydd siop Beics Antur ar gau 21.07.22 oherwydd digwyddiad mewnol. 

Diolch yn fawr

Mae Beics Antur yn siop hurio beics wedi’i leoli yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru.

Mae safle Beics Antur ym Mhorth yr Aur nawr wedi cael ei ddatblygu yn ganolfan Iechyd a Llesiant, gyda gwasanaeth llogi a thrwsio beics, Llofft Llesiant i’w logi i gynnal gweithgareddau iechyd a llesiant, ac ystafell synhwyraidd mewn prosiect werth £1 miliwn.

Mae gennym ddewis helaeth o feiciau merched, dynion a phlant ar werth ac i’w llogi. Mae gennym hefyd fflyd o feics addasol sy’n addas i bob gallu.

Mewn lleoliad cyfleus yn agos i Gastell Caernarfon, gyda mynediad hawdd i’r llwybr beicio Lôn Las Eifion ac aber Y Foryd, rydym yn cynnig gwasanaeth gwych am brisiau gwych.

Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr. Rydym yn darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau, ac yn falch o gynnig gwasanaeth personol.

Rheilffordd Eryri

Rheilffordd Ffestiniog 2Taith ar drên wedi’i ddilyn gan daith feicio … am ddiwrnod allan bendigedig! Mae Rheilffordd Eryri yn rhedeg o’r Cei yng Nghaernarfon drwy gefn gwlad hardd gogledd Cymru, heibio pentrefi Waunfawr a  Beddgelert i  Borthmadog. Mae’n bosib mynd â’r beics o Beics Antur ar y trên (heb unrhyw dâl ychwanegol) a beicio yn ôl i Gaernarfon ar Lôn Eifion, y llwybr beicio di-draffig, ond mae’r rheilffordd yn gofyn i chi ffonio o flaen llaw i sicrhau lle. Am ragor o wybodaeth: www.festrail.co.uk/cym_index.htm

Llwybrau Beicio o Gaernarfon

Beics Menai - Lôn EifionLôn Eifion: llwybr adnabyddus sy’n ymestyn am 12 milltir o Gaernarfon am Borthmadog.

Lôn Las Menai: llwybr 4 milltir ar hyd Y Fenai rhwng Caernarfon a’r Felinheli (am Fangor).

Y Foryd: lôn wledig dawel sy’n cynnig taith ysgafn gyda golygfeydd trawiadol ar draws Y Fenai drosodd i Ynys Môn (nid yw’n lôn ddi-draffig)

Lôn Gwyrfai: llwybr o Gaernarfon trwy gefn gwlad at bentref Waunfawr – ar lwybr ac ar hyd y ffordd.

 

Am gwasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio beics

 Beics Antur, Porth-yr-Aur, Stryd Fawr, Caernarfon, LL55 1RN
beics@anturwaunfawr.cymru
01286 672622

 

ORIAU AGOR AR HYN O BRYD:
 Dydd Llun – Gwener: 9.00 y.b – 4.30 y.h
Wedi cau: Dydd Sadwrn a Dydd Sul dros y Gaeaf

 

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru; y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol; Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru; Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru; a dyfarniad gan sefydliad Garfield Weston.