Mae safleoedd Antur ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa Covid-19. Mae gwasanaeth Llarpio Antur dal i weithredu.

Antur’s sites are currently closed to the public due to the Covid-19 situation. Antur Shredding is still currently operating.

Pwysig:

Am unrhyw faterion cyfrinachol ynglŷn â staff neu unigolion Antur Waunfawr, plîs ffoniwch ein prif swyddfa ar 01286 650721, a byddwn yn darparu’r manylion cyswllt priodol.

Bryn Pistyll

Bryn Pistyll yw prif safle’r Antur.   Oriau’r swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener, o 8.45 yb tan 5.00 yp.

Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Cysylltwch: (01286) 650 721

Ebost: swyddfa@anturwaunfawr.cymru

Caffi Blas Y Waun

Lleolir caffi Blas Y Waun ar safle Bryn Pistyll yn Waunfawr, ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 9.00 yb tan 4.30 yp.

Caffi Blas Y Waun, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: caffi@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650 937 Map

Caergylchu

Caergylchu yw depo ailgylchu’r Antur, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd.  I weld oriau agor ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor, cliciwch yma: Cyngor Gwynedd

Mae’r Antur hefyd yn cynnig gwasanaeth llarpio a dinistrio data cyfrinachol, sydd hefyd wedi’i leoli yn Caergylchu. Oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener o 8.45 yb tan 4.15 yp.

Ebost: llarpio@anturwaunfawr.cymru or/neu swyddfa@anturwaunfawr.cymru

Caergylchu, Canolfan Ailgylchu, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

(01286) 669 330 Map

Warws Werdd

Mae’r Warws Werdd yn rhan o deulu Antur Waunfawr, ac yn gwerthu dillad, tecstilau, dodrefn, nwyddau gwyn, teils carped, a llawer mwy.  Mae’r Warws ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8.45 yb tan 5.00 yp, a hefyd ar ddydd Sadwrn o 10.00 yb tan 1.00 yp.

Ebost: swyddfa@anturwaunfawr.cymru

Warws Werdd, Parth 4, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

(01286) 674 155 Map

Beics Antur

Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr, ac yn gwerthu, llogi a thrwsio beics. Mae’n safle wedi’i leoli ym Mhorth yr Aur, Caernarfon, LL55 1RN. Oherwydd gwaith adeiladu, o Tachwedd 2019 rydym wedi’n lleoli dros dro yn y Warws Werdd.

Warws Werdd, Parth 4, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD
(01286 674155 

Swyddi

Am unrhyw ymholiadau am swyddi, profiad gwaith neu gyfleoedd hyfforddi.

Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: swyddi@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650721

Cyllid

Am unrhyw ymholiadau am taliadau.

Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: cyllid@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650721

Dros y blynyddoedd, rydym wedi derbyn llawer o roddion caredig sydd wedi cyfrannu at lwyddiant Antur Waunfawr, ac maent wedi bod yn allweddol i ddatblygiad rhai o’n prosiectau yn y gymuned.

Rydym yn hynod o ddiolchgar am ffydd a haelioni’r rhai sy’n cefnogi Antur Waunfawr.

Os hoffech drafod rhoi rhodd, plîs cysylltwch â Menna Jones, Prif Weithredwraig ar (01286) 650 721.