Bryn Pistyll yw prif safle’r Antur.  Dylid cysylltu â Bryn Pistyll ar gyfer bob ymholiad am wasanaeth, rheolaeth a chyllid.  Oriau’r swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener, o 8.45 yb tan 5.00 yp.

Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Cysylltwch: (01286) 650 721

Ebost: swyddfa@anturwaunfawr.cymru

Caffi Blas Y Waun

Lleolir caffi Blas Y Waun ar safle Bryn Pistyll yn Waunfawr, ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 9.00 yb tan 4.30 yp.

Caffi Blas Y Waun, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: caffi@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650 937 Map

Caergylchu

Caergylchu yw depo ailgylchu’r Antur, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd.  I weld oriau agor ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor, cliciwch yma: Cyngor Gwynedd

Mae’r Antur hefyd yn cynnig gwasanaeth llarpio a dinistrio data cyfrinachol, sydd hefyd wedi’i leoli yn Caergylchu. Oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener o 8.45 yb tan 4.15 yp.

Caergylchu, Canolfan Ailgylchu, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

(01286) 669 330 Map

Warws Werdd

Mae’r Warws Werdd yn rhan o deulu Antur Waunfawr, ac yn gwerthu dillad, tecstilau, dodrefn, nwyddau gwyn, teils carped, a llawer mwy.  Mae’r Warws ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8.45 yb tan 5.00 yp, a hefyd ar ddydd Sadwrn o 10.00 yb tan 1.00 yp.

Warws Werdd, Parth 4, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

(01286) 674 155 Map

Beics Antur

Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr, ac yn gwerthu, llogi a thrwsio beics.

Beics Antur, Porth yr Aur, Caernarfon, LL55 1RN

(01286 802222 NEU 07436 797969

Dros y blynyddoedd, rydym wedi derbyn llawer o roddion caredig sydd wedi cyfrannu at lwyddiant Antur Waunfawr, ac maent wedi bod yn allweddol i ddatblygiad rhai o’n prosiectau yn y gymuned.

Rydym yn hynod o ddiolchgar am ffydd a haelioni’r rhai sy’n cefnogi Antur Waunfawr.

Os hoffech drafod rhoi rhodd, plîs cysylltwch â Menna Jones, Prif Weithredwraig ar (01286) 650 721.