Pwysig:

Am unrhyw faterion cyfrinachol ynglŷn â staff neu unigolion Antur Waunfawr, plîs ffoniwch ein prif swyddfa ar 01286 650721, a byddwn yn darparu’r manylion cyswllt priodol.

Bryn Pistyll

Bryn Pistyll yw prif safle’r Antur.   Oriau’r swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener, o 8.45 yb tan 5.00 yp.

Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Cysylltwch: (01286) 650 721

Ebost: swyddfa@anturwaunfawr.cymru

Caffi Blas Y Waun

Lleolir caffi Blas Y Waun ar safle Bryn Pistyll yn Waunfawr, nid yw’r caffi ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd

Caffi Blas Y Waun, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: caffi@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650 937 Map

Caergylchu

Caergylchu yw depo ailgylchu’r Antur, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd.  I weld oriau agor ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor, cliciwch yma: Cyngor Gwynedd

Llarpio Antur

Mae’r Antur hefyd yn cynnig gwasanaeth llarpio a dinistrio data cyfrinachol, sydd hefyd wedi’i leoli yn Caergylchu. Oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener o 8.45 yb tan 4.15 yp.

Ebost: llarpio@anturwaunfawr.cymru or/neu swyddfa@anturwaunfawr.cymru

Caergylchu, Canolfan Ailgylchu, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

(01286) 669 330 Map

Warws Werdd

Mae’r Warws Werdd yn rhan o deulu Antur Waunfawr, ac yn gwerthu dillad, tecstilau, dodrefn (newydd ac ail law), matresi gwely newydd a llawer mwyMae’r Warws ar agor o Dydd- Llun- Gwener rhwng 9yb-4yp

Ebost: warwswerdd@anturwaunfawr.cymru

Warws Werdd, Parth 4, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

(01286) 674 155 Map

Beics Antur

Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr, ac yn gwerthu, llogi a thrwsio beics.  Ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9.00yb tan 4.30yp.

Ebost: beics@anturwaunfawr.cymru

Beics Antur, Porth-yr-Aur, Stryd Fawr, Caernarfon, LL55 1RD
(01286 672622 

Swyddi

Am unrhyw ymholiadau am swyddi, profiad gwaith neu gyfleoedd hyfforddi.

Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: swyddi@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650721

Cyllid

Am unrhyw ymholiadau am taliadau.

Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BJ

Ebost: cyllid@anturwaunfawr.cymru

(01286) 650721

Dros y blynyddoedd, rydym wedi derbyn llawer o roddion caredig sydd wedi cyfrannu at lwyddiant Antur Waunfawr, ac maent wedi bod yn allweddol i ddatblygiad rhai o’n prosiectau yn y gymuned.

Rydym yn hynod o ddiolchgar am ffydd a haelioni’r rhai sy’n cefnogi Antur Waunfawr.

Os hoffech drafod rhoi rhodd, plîs cysylltwch â Ellen Thirsk, Prif Weithredwr ar (01286) 650 721.