Warws Werdd - llwytho'r fanMae ein siop ddodrefn Warws Werdd wedi’i lleoli ar Stad Diwydiannol Cibyn yng Nghaernarfon.

Rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o ddodrefn ail-law am brisiau arbennig, ac yn stocio amrywiaeth o soffas newydd ac ail-law, a dodrefn (newydd) diwedd-tymor o siopau’r stryd fawr.

Rydym ni hefyd yn casglu dodrefn ail-law o’r ardal leol am ddim! Os oes gennych eitemau o ddodrefn nad oes arnoch eisiau neu eu hangen mwyach, byddem yn falch o glywed gennych. Rydym yn casglu celfi diangen o gartrefi a busnesau, yn rhad ac am ddim, er mwyn eu hailddefnyddio a lleihau faint o wastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi.

Felly ffoniwch ni ar 01286 674 155, neu galwch heibio i’n gweld! Gallwn gynnig:

  • Maes parcio cyfleus, rhad ac am ddim.
  • Gwasanaeth casglu dodrefn, rhad ac am ddim.
  • Gwasanaeth danfon dodrefn lleol am gyn lleied â £5.00.

Warws Werdd, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD.