Mae ein siop ddillad ail law wedi’i lleoli yn Warws Werdd ar Stâd Ddiwydiannol Cibyn.

Mae gennym ddewis mawr o ddillad ail law am brisiau anhygoel! Os ydych chi’n awyddus i ddiweddaru’ch wardrob, dewch draw i weld ein dewis gwych o ddillad ail-law.

Rydym hefyd yn casglu dillad ail-law, felly, os oes gennych ddillad neu ddeunyddiau diangen, beth am eu rhoi i ni?

Warws Werdd, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD. Rhif cyswllt: 01286 674155