Tachwedd 2020 / November 2020:

Mae’r Warws ar gau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa Covid-19. 

The Warws is currently closed due to the Covid-19 situation.

You can visit our online Ebay shop here: www.ebay.co.uk/usr/warwswerdd-anturwaunfawr

 

Mae ein siop ddillad ail law wedi’i lleoli yn Warws Werdd ar Stâd Ddiwydiannol Cibyn.

Mae gennym ddewis mawr o ddillad ail law am brisiau anhygoel! Os ydych chi’n awyddus i ddiweddaru’ch wardrob, dewch draw i weld ein dewis gwych o ddillad ail-law.

Rydym hefyd yn casglu dillad ail-law, felly, os oes gennych ddillad neu ddeunyddiau diangen, beth am eu rhoi i ni?

Warws Werdd, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD. Rhif cyswllt: 01286 674155