Mae pob math o grefftau yn cael eu gwneud a’u gwerthu yn y siop, gan ddefnyddio papur a deunyddiau wedi’u hailgylchu:

  • Cardiau cyfarch
  • Tagiau anrhegion
  • Darnau papier-mâché
  • Placiau a phlatiau addurniadol
  • Eitemau addurniadol gan ddefnyddio llechi, cregyn a broc môr.

Gall pob eitem gael ei bersonoli.

SAM_3619Picture 603

Mae’r criw crefftau’n hoff iawn o groesawu pobl yma o bob cwr o’r byd, felly dewch i fyny i Waunfawr i weld y gwaith arbennig maent yn ei wneud.  Cewch gyfarfod y tîm, a gwylio nhw’n creu bob math o grefftau yn y fan a’r lle.  Wedyn, mwynhewch ein gerddi prydferth, a gorffenwch eich ymweliad gyda phaned a chacen yn ein caffi.  Bydd croeso cynnes yn disgwyl amdanoch!

Sgubor Grefftau, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4BJ.