Siytni afal a sbeis

£2.50

Siytni afal a sbeis, a gynhyrchir yn lleol yn Antur Waunfawr.

Casglu yn unig, o safle Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, LL55 4BJ

After purchase, please call our cafe on 01286 650937 to arrange to collect, or email dewi.jones@anturwaunfawr.cymru

Ar ôl prynu, ffoniwch ein caffi ar 01286 650937 i drefnu casglu, neu e-bostiwch dewi.jones@anturwaunfawr.cymru

22 mewn stock

Category: Tags: , , ,