Jam cyrens duon

£2.95

Jam cyrens duon, a gynhyrchir yn lleol yn Antur Waunfawr.

Casglu yn unig, o safle Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, LL55 4BJ

 

After purchase, please call our cafe on 01286 650937 to arrange to collect, or email dewi.jones@anturwaunfawr.cymru

Ar ôl prynu, ffoniwch ein caffi ar 01286 650937 i drefnu casglu, neu e-bostiwch dewi.jones@anturwaunfawr.cymru

1 mewn stock

Category: Tags: , ,