Spiced apple chutney

£2.50

Spiced apple chutney, locally produced at Antur Waunfawr.

Collection only, from Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, LL55 4BJ

Ar ôl prynu, byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu casglu neu ddanfon.

After purchase, we’ll contact you to arrange collection or delivery.

12 in stock

Category: Tags: , , ,