Hampyr cynnyrch

£25.00

I’w archebu / Made to order

Hampyr cynnyrch Antur Waunfawr, sy’n cynnwys jam, siytni, nionod picl, betys wedi’i biclo, bara brith a seidr Perllan y Fro.

 

We can deliver locally – we’ll contact you to arrange a delivery date, or you can arrange to collect by phoning  01286 650937  or email  dewi.jones@anturwaunfawr.cymru

Gallwn ddanfon yn lleol – byddwn yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad danfon, neu gallwch drefnu casglu trwy ffonio 01286 650937 neu e-bostio dewi.jones@anturwaunfawr.cymru

Available on backorder

Category: Tags: ,