Produce hamper

£30.00

I’w archebu / Made to order

Hampyr cynnyrch Antur Waunfawr, sy’n cynnwys jam, siytni, nionod picl, betys wedi’i biclo, bara brith a seidr Perllan y Fro.

 

Ar ôl prynu, byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu casglu neu ddanfon.

After purchase, we’ll contact you to arrange collection or delivery.

5 in stock

SKU: hamp25 Category: Tags: ,