Yn ôl

Mae Antur Waunfawr yn falch iawn o fod wedi cael canmoliaeth uchel am y wobr Ymddiriedolwyr Rhagorol yng Ngwobrau Elusennau Cymru a gynhaliwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC).

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo fawreddog yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ar nos Wener 15 Tachwedd, gyda sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru yn cael eu cydnabod am eu gwaith gwerthfawr yn y sector.

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn gynllun newydd sbon gan CGGC sy’n cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, nid-er-elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru.
Chwalodd y beirniaid 180 o enwebiadau o bob cwr o’r wlad i restr fer o ddim ond 30 o fudiadau a gwirfoddolwyr.

Enwebwyd bwrdd ymddiriedolwyr Antur Waunfawr am eu harweinyddiaeth eithriadol wrth gefnogi’r fenter gymdeithasol i ddarparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant gwerthfawr i unigolion ag anableddau dysgu yn eu cymunedau.

Dywedodd cadeirydd bwrdd Antur Waunfawr, Rhys Evans, a gynrychiolodd fwrdd yr ymddiriedolwyr yn y seremoni: “Roedd darganfod ein bod wedi cael ein henwebu am ein gwaith fel Ymddiriedolwyr yn gyffrous i bob un ohonom. Rydym bob amser wedi bod â thraddodiad cryf yn Antur Waunfawr o gynnwys y gymuned yn ein gwaith, ac mae ein Hymddiriedolwyr yn chwarae rhan hanfodol. Rydym yn falch iawn o dderbyn canmoliaeth uchel am y wobr; diolch yn fawr am yr enwebiad.”

Yn ôl