Yn ôl

Roedd hi’n ddiwrnod prysur ddoe wrth i Feics Antur symud i gartref dros dro, yn barod i’r gwaith adeiladu fydd yn cychwyn ar safle’r siop ym Mhorth yr Aur, Caernarfon. Mae’n wasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio nawr yn digwydd o’n safle Warws Werdd.

📍 Warws Werdd, Stâd Diwydiannol Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, LL55 2BD
📧 beics@anturwaunfawr.cymru
📞01286 674155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ôl