Yn ôl

Prynhawn grêt yn dathlu’r Nadolig yn y Fic, Llanberis, ar nos Wener 16 Rhagfyr! Bwyd blasus, digon o ‘karaoke’ adawnsio a phawb yn edrych yn Nadoligaidd iawn yn eu gwisg parti a siwmperi Nadolig!

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ôl