Yn ôl

Mae disgyblion o Ysgol Waunfawr wedi mwynhau brecwast gyda’r dyn ei hun yn yr Antur unwaith eto eleni!

Cafodd ddisgyblion dosbarth meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 brecwast yng Nghaffi Blas y Waun, wedi’i ddilyn gan ymweliad ac anrheg gan Siôn Corn! Canodd y disgyblion caneuon o’u cyngerdd Nadolig, a fwynhaodd Siôn i Siôn Corn eu perfformiad yn fawr iawn!

Diolch i staff a disgyblion yr ysgol am ymweld â ni, ac wrth gwrs i Siôn Corn am gymryd amser allan o’i amserlen brysur iawn!

Yn ôl