Mae BeicsAntur yn falch o fod yn rhan o’r Cerdyn Eryri newydd, sy’n cynnig arbedion gwych gyda dwsinau o atyniadau, darparwyr gweithgareddau, bwytai, siopau a darparwyr llety sy’n cymryd rhan ar hyd a lled Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Medrwch brynu’r Cerdyn Eryri yn ein siop yng Nghaernarfon.

Prun eich bod yn Eryri fel ymwelydd neu breswylydd, gallwch arbed arian ar eich diwrnodau allan, prydau bwyd, siopa a mwy gyda Cerdyn Eryri.

Dyma’ch tocyn at arbedion mawr yn Eryri felly os ydych yn hoffi Eryri ac wrth eich bodd yn arbed arian, byddwch wrth eich bodd gyda Cerdyn Eryri!

Am fwy o fanylion, ewch at: www.snowdoniapass.co.uk

Gwyliwch y fideo yn fan hyn: Cerdyn Eryri

 

27015506270_f1355b90c2_o

Cerdyn Eryri - prynui cerdyn