Yn ôl

Cynhelir Uwchgynhadledd Mentrau Cymdeithasol yn y Galeri wythnos diwetha, gyda Menna o’r Antur yn cadeirio.

Ymysg y siaradwyr, roedd Peter Holbrook, Prif Weithredwr Social Enterprise UK; Glenn Bowen o Ganolfan Cydweithredol Cymru, a Natalie Rees o Cynnal Cymru.

SAMSUNG CSC

Yn ôl