Yn ôl

Mae gan yr Antur swyddfa i’w llogi, wedi ei leoli yn Waunfawr, ger Caernarfon am swm o £200 y mis. Mae’r pris yn cynnwys:

  • Parcio
  • Cyfleusterau (gegin a thoiled)
  • Defnydd resymol o lungopiwr/sganiwr
  • Defnydd o ystafell gyfarfod
  • WiFi

Swyddfa: 24′ x 9’6″

Storfa: 9’8″ x 7’4″

Gofod storio: 9′ x 9’6″

Am fwy o wybodaeth, neu i drefnu gweld y swyddfa, cysylltwch â Dylan Griffith ar (01286) 650 721

Swyddfa 1 Swyddfa 2 Swyddfa 3 Swyddfa 4Capel Bethel 2

Yn ôl