Yn ôl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn dilyn ein raffl Pasg, codwyd £182.50 ar gyfer ganolfan achub anifeiliaid Freshfields, gyda’r  enillydd lwcus yn curo cist bren llawn wyau Pasg!

Wythnos diwethaf, aeth griw o’r Warws Werdd lawr i Freshfields er mwyn cyflwyno’r siec iddynt. Roedd y criw wedi gwirioni cael cyfle i weld yr anifeiliaid, ac roedd Freshfields yn falch iawn i dderbyn yr arian.

Diolch yn fawr i bawb a chefnogodd y raffl, a helpu i ni hel pres at achos teilwng iawn.

 

Yn ôl