Yn ôl

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd hi’n ddiwrnod gwych yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon ar dydd Sadwrn! Roedd ein stondin wedi’i leoli ar y maes, ac yn gwerthu llawer o gynnyrch cartref, gan gynnwys bara brith, fflapjacs, gwin, jamiau a siytni. Roedd planhigion ar werth hefyd, gan gynnwys planhigion tomato a’r perlysiau.

Diolch yn fawr iawn i drefnwyr yr ŵyl am gynnal diwrnod arbennig, a diolch i bawb ddaeth allan i weld ni ar y diwrnod! Edrych ymlaen at #GFC2018 nawr!

 

 

Yn ôl