Mae ‘na ystod eang o gyfleoedd i wirfoddoli gyda’r Antur … gallech ddewis i weithio ar ein prif safle yn Waunfawr, yn gwneud ychydig o arddio yn y parc, neu’n creu crefftau allan o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu; ar y llaw arall, efallai y byddai’n well gennych weithio yn ein prosiect ailddefnyddio yng Nghaernarfon, lle y gallwch helpu i uwchraddio hen ddarnau o ddodrefn, neu didoli’r dillad gorau ar gyfer ein siop.

Beth bynnag yw eich anghenion gwirfoddoli, mae croeso i chi gysylltu ag Ellen Thirsk ar 01286 650721 i drafod.

 

SAM_3994