Yn ôl

Mae ein gweithwyr gofal yn cefnogi unigolion mewn trawsdordiad o wasanaethau yn cynnwys darparu gofal personol, dosbarthu meddyginiaeth, cludo unigolion, a mynychu digwyddiadau hamdden gyda’r unigolion (e.e. nofio)

 

Cliciwch yma i ddarllen Pecyn Recriwtio‘r swydd.

 

I ddysgu mwy neu i wneud cais am y swydd, cysylltwch â ni ar swyddi@anturwaunfawr.cymru neu 01286 650721.

Yn ôl