Yn ôl

Cofiwch wylio HENO ar S4C nos yfory, sef NOS FERCHER, 23 RHAGFYR am 7.00 y.h. i weld beth wnaeth ddigwydd pan ddaeth Elin Fflur a Gerallt Pennant i gyfarfod y criw!

SAM_5922SAM_5934

Yn ôl