Yn ôl

Bwyd cartref bendigedig, mewn awyrgylch cynnes a chyfeillgar, i gyd am £15.95!

Am ginio Nadolig tri-chwrs berffaith, dewch i gaffi Blas y Waun!Cinio Dolig 2

Tyfir y llysiau i gyd ar dir yr Antur, gyda’n gweithwyr a’n staff yn eu paratoi a’u coginio er mwyn sicrhau pryd o fwyd blasus a ffres.

ARCHEBWCH RŴAN: 01286 650 937

*Dyddiadau: 16 Tachwedd tan 18 Rhagfyr (ac eithrio penwythnosau)
Archebu’n hanfodol: lleiafswm = parti o 8; uchafswm = parti o 30.
Dim bar ond croeso i chi ddod â’ch poteli eich hun!

SAM_2508

Yn ôl