Yn ôl

Wnaeth stori’r Antur gyrraedd y papurau wythnos ddiwethaf, pan wnaeth ryw berson difeddwl gadael pentwr o sbwriel yn ein maes parcio. Ddylai’r gwastraff – gan gynnwys pibell ddŵr, hen sgwteri a photi! – wedi cael ei adael yn y ganolfan ailgylchu yng Nghibyn, lle y byddai wedi cael ei waredu’n briodol. Nid oedd Paul yn hapus o gwbl!

SAM_6346

Beth bynnag, mae’r criw wedi glanhau’r llanast wythnos yma, a byddwn yn defnyddio rhai o’r darnau i greu pethau tlws yn ein siop crefftau … felly cadwch lygad allan!

SAM_6387

SAM_6408

Yn ôl