Yn ôl

Fel rhan o brosiect newydd ‘Sgiliau Antur’, mae gweithwyr o’r Warws Werdd wedi mwynhau sesiwn feicio yn Redline Indoor Karting Caernarfon yn defnyddio beics o Beics Menai Bikes, gyda staff a gwirfoddolwyr.
Diolch yn fawr i Redline am y cyfle i ddefnyddio’r trac. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen at y tro nesaf!

Yn ôl