Yn ôl

PRENTISIAETHAU ANTUR BEICS MENAI x 2

Swydd llawn amser, 37.5 awr yr wythnos dydd Llun i Sul
Cytundeb 6 mis
Cyflog : £6.70 yr awr
Lleoliad: Caernarfon

Bydd unrhyw benodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG).
Am sgwrs anffurfiol cysyllter â Gemma Rawlings, Rheolwraig Datblygu Busnes ar 01286 676804 yn Beics Menai.

Am becyn swydd cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01286 650721 neu drwy e-bost swyddi@anturwaunfawr.org. Medrwch hefyd lawr lwytho pecyn swydd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: dydd Mercher, 27 Ionawr 2016

 

Yn ôl