Yn ôl

Noson hwyl yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eto eleni – diolch i bawb am gefnogi! Roedd llawer o grefftau cartref ar werth yn yr Ysgubor; cacennau blasus a chŵn poeth yng Nghaffi Blas y Waun, ac wrth gwrs, ymweliad arbennig gan y dyn ei hun, Sion Corn! Diolch mawr hefyd i staff a disgyblion Ysgol Waunfawr am eu canu swynol ar y noson!

 

 

 

   

Yn ôl