Yn ôl


Mae 2024 yn nodi carreg filltir anferthol, 40 mlynedd o Antur Waunfawr, flwyddyn hon rydym ddathlu’r daith weledigaethol a daniwyd gan ein sylfaenydd, R Gwynn Davies. Bedwar degawd yn ôl, ei angerdd am gynwysoldeb a baratôdd y ffordd i oedolion ag anableddau dysgu, gan gynnig nid yn unig swydd, ond ymdeimlad dwys o berthyn o fewn eu cymuned.

Mae ein harwyddlun penblwydd 40 yn cydblethu’r gorffennol a’r presennol yn hyfryd, yn symbol o’n datblygiad. Mae cyfuniad cytûn o’r Antur fodern ac Antur yn y dechrau un, gyda’n logo cyntaf o’r 80au.

Mae’r arwyddlun hwn yn dathlu nid yn unig penblwydd, ond yn dyst i wydnwch, cynnydd ac ymrwymiad i ymbweru ac integreiddio unigolion i galon eu cymuned leol. Mae 2024 yn flwyddyn o ddathlu 40 mlynedd o effaith tragwyddol Antur Waunfawr.

Yn ôl