Yn ôl

Cafwyd diwrnod gwych ddoe yng nghwmni myfyrwyr Coleg Menai, wrth iddynt gynnal diwrnod chwaraeon i griw’r Antur fel rhan o’u cwrs chwaraeon. Cafwyd lawer o hwyl yn trio chwaraeon gwahanol, megis pêl-droed cerdded, boccia, pêl-rwyd a ‘goal-ball’. Diolch yn fawr iawn i’r myfyrwyr, roedd y criw wrth ei bodd ac wedi dŵad adref hefo tystysgrifau hefyd!

Yn ôl