Yn ôl

Wnaeth rhai o griw’r Antur fwynhau cyfarfod Aled Jones mis diwethaf, a’i groesawu fel Noddwr newydd i Ganolfan Gerdd William Mathias. Wnaeth yr hogia berfformio o’i blaen fel rhan o Doniau Cudd.

 

Iwan a Dafydd E Doniau Cudd 1 Doniau Cudd 2 Aled Jones yn mwynhau Y Criw Aled yn cyfarfod Gareth G

Diolch yn fawr iawn i’r Ganolfan ac i Iolo Penri am y lluniau bendigedig!

 

Yn ôl