Yn ôl

Daeth Wardeniaid Ifanc Cartrefi Cymunedol Gwynedd am dro i Gaergylchu a’r Warws Werdd ddoe i ddysgu mwy am ailgylchu. Dangoswyd y criw o gwmpas gan y rheolwr, Haydn Jones, a siaradodd am y gwahanol brosiectau mae’r Antur yn rhedeg sy’n annog ailgylchu ac ailddefnyddio. Braf oedd cael croesawu nhw yma!

SAMSUNG CSC

Yn ôl