Diolch am eich rhodd.

Mae’r holl arian a godir yn mynd tuag at ein gwaith yn darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.