Perllan y Fro Cider – Blackcurrant & Apple

£3.80


Perllan y Fro cider, blackcurrant and apple, 7.5%

Locally produced at Antur Waunfawr.

Collection or delivery only, from Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, LL55 4BJ

Ar ôl prynu, byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu casglu neu ddanfon.

After purchase, we’ll contact you to arrange collection or delivery.

23 in stock