Perllan y Fro Cider – Medium Dry

£3.80


 

 

Perllan y Fro cider, medium dry, 7.0%

Locally produced at Antur Waunfawr.

Collection only, from Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, LL55 4BJ

Ar ôl prynu, byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu casglu neu ddanfon.

After purchase, we’ll contact you to arrange collection or delivery.

21 in stock