Mins peis cartref x6

£2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodir: Rydym ni wedi cael llawer o archebion felly bydd y rhain yn barod wythnos yn dechrau 21 Rhagfyr, diolch

Mins peis cartref, pac o 6, a gynhyrchir yn lleol yn Antur Waunfawr.

Casglu neu danfon yn unig, o safle Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, LL55 4BJ

 

Ar ôl prynu, byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu casglu neu ddanfon.

After purchase, we’ll contact you to arrange collection or delivery.

5 mewn stock

Category: Tags: ,