Oes gennych chi ddiddordeb gwirfoddoli?

Prosiect newydd gan Antur Waunfawr ydi Sgiliau Antur, ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer sesiynau:

  • Sgiliau gwaith llaw
  • Gwaith coed
  • Cerdded a ffitrwydd
  • Beicio
  • Tyfu bwyd a bwyta’n iach

Menter gymdeithasol yw Antur Waunfawr, sy’n datblygu cyfleoedd gwaith integredig, hyfforddiant a gofal i bobl ag anableddau dysgu. Holl fwriad yr Antur yw integreiddio a chynnwys oedolion ag anableddau dysgu ym mob agwedd o waith y gymuned.

Rydym yn ymwybodol o’r effaith bositif o gael gwirfoddolwyr yn cyd-weithio gyda chleientiaid yr Antur – mae’r cleientiaid ag anableddau dysgu yn cael cyfarfod pobl newydd a dysgu sgiliau, ac mae’r gwirfoddolwyr yn cael pleser a boddhad wrth gyfrannu’u hamser.

Mae prosiect ‘Sgiliau Antur hefyd’ yn creu partneriaeth gyda Age Cymru Gwynedd a Môn yng Ngogledd Gwynedd ac yn cyd-weithio gyda’u phrosiect  ‘Men’s Sheds’ Hogia Ni, i dargedu dynion dros 50 oed. Dengys ymchwil bod dynion hŷn yn garfan o’r boblogaeth sydd ddim yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, ac o ganlyniad, yn gallu dioddef o unigedd, iselder ac iechyd gwael. Wrth gynnig cyfleodd gwirfoddoli, mae’r Antur yn creu siawns i wirfoddolwyr pasio’u sgiliau ymlaen a chael llawer o hwyl mewn awyrgylch cymdeithasol.

Felly, os oes gennych chi amser sbâr, sgiliau i rannu, ac eisiau cyfarfod a phobl newydd, cael hwyl a chymryd rhan mewn prosiect gwobrwyol, plîs cysylltwch â’r Antur!

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Elain am sgwrs ar 01286 650 721 neu e-bostiwch elain.hughes@anturwaunfawr.cymru