Uwch Swyddog Beics Antur

Lleoliad: Caernarfon    Cytundeb: 2 flynedd yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd am estyniad   

 

Cyfle cyffroes i arwain ar brosiect newydd beicio a llesiant Beics Antur ar gyfer unigolion Antur Waunfawr a’r cyhoedd.

Mae Beics Antur, Porth yr Aur, Caernarfon yn ganolfan beicio a llesiant newydd sbon yn ganol y dref.

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Disgwylir i’r deilydd gael perthynas dda, dealltwriaeth, a’r dymuniad i weithio ochr yn ochr â phobl gydag anabledd, a chyda ymrwymiad i’w galluogi i ddatblygu eu potensial i ymgymryd â’r gwaith. Disgwylir yr un berthynas hefyd gydag eraill fel y di-waith, pobl ifanc dan hyfforddiant, gwirfoddolwyr ac eraill a all o dro i dro fod yn rhan o’r busnes.

Disgwylir i’r deilydd fod a diddordeb byw mewn beicio, cynaladwyaeth a’r amgylchedd.

Disgwylir i’r person a benodir fod yn barod i fynychu unrhyw gyrsiau hyfforddiant a welir yn fanteisiol i ddatblygiad y busnes.

Swydd i weithio 150 awr y mis (Llun – Sul)

Cytundeb – 2 flynedd yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd am estyniad

Cyflog – £21,727 y flwyddyn

Lleoliad – Caernarfon

Dyddiad Cau – Dydd Llun 18 Ionawr 2021

 

Taflen Prosiect Beics Antur

Swydd ddisgrifiad Uwch Swyddog Beics Antur

Taflen Amodau Cyflogaeth – Uwch Swyddog Beics Antur

Ffurflen Gais

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd