Swyddog Gweinyddu Busnes – Tri Busnes Gwyrdd

Lleoliad: Caernarfon a/neu Waunfawr    Cytundeb: Llawn Amser - Cytundeb Parhaol   

Dyma gyfle gwych i unigolyn ymroddedig a hyblyg i weithio o fewn Tri Busnes Gwyrdd Antur Waunfawr – Warws Werdd, Caergylchu a Beics Antur. Bydd deilydd y swydd yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r Tri Busnes Gwyrdd, ac bydd yna gyfle yma i gael profiad ehangach o drefniadau y Cwmni. Disgwylir i ddeilydd y swydd fod a sgiliau gweinyddol a rhifyddol da, yn drefnus ei natur ac yn medru cyfathrebu yn dda yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: £20,120 y  flwyddyn pro rata i weithio 37.5 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sul)

Dyddiad cau: Dydd Iau 24 Ionawr 2019

Ffurflen Gais

2018 11 29 swydd ddisgrifiad swyddog gweinyddol ailgylchu

2018 12 27 Taflen Amodau Cyflogaeth swyddog gweinyddol – tri busnes gwyrdd

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd