Rheolwr/wraig Datblygu Busnes – dan hyfforddiant

Lleoliad: Waunfawr a Caernarfon    Cytundeb: Llawn amser   

Dyma gyfle gwych i unigolyn ymroddedig a hyblyg i hyrwyddo a datblygu busnesau Antur Waunfawr – mewn Cwmni sy’n ehangu gyda phrosiectau newydd cyffrous. Bydd deilydd y swydd yn cymryd arweiniad gan yr Uwch Dim Rheoli, ac yn cydweithio yn agos efo’r Rheolwraig Datblygu Busnes sydd  eisoes yn gweithio i’r Antur mewn swydd gyffelyb.  Mae’r swyddi yma yn gyfrifol am ddatblygiad strategol busnesau’r Antur ac nod tymor hir y swyddi fydd arbenigo ar ddatblygu busnesau cynaliadwy.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Menna Jones drwy ffonio 01286 650721 neu drwy e-bost menna.jones@anturwaunfawr.cymru

 Cyflog:  £26,184 y flwyddyn

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: dydd Iau 12 Rhagfyr 2019

Ffurflen Gais

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd

Swydd-ddisgrifiad Rheolwr-wraig Datblygu Busnes

Taflen Amodau Cyflogaeth