Gweithiwr/wraig Cefnogol Achlysurol

Lleoliad: Waunfawr, Penygroes, Caernarfon    Cytundeb: Oriau fel bo'r galw   

Oriau fel bo’r galw

Mae’n hanfodol i’r ymgeisydd fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sydd yn galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swydd yn cefnogi’r defnyddwyr sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol. Bydd yna raglen hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd yn ofynnol i’r unigolyn llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: £15,268.50 y flwyddyn (pro rata), £7.83 yr awr

Dogfennau

Ffurflen Gais

Swydd Ddisgrifiad Gweithiwr-wraig Cefnogol Achlysurol

Taflen Amodau Cyflogaeth Gweithiwr wraig Achlysurol