Gweithiwr/wraig Cefnogol Gofal a Chefnogaeth (Gwasanaeth Dydd/Preswyl) 140 awr y mis (Llun – Sul) – Cytundeb Blwyddyn yn y lle cyntaf

Lleoliad: Waunfawr / Caernarfon a/neu Penygroes    Cytundeb: Cytundeb Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o estyniad   

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial.  Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: £16,009.00 (£8.21 yr awr) y  flwyddyn pro rata i weithio 140 awr y mis (dydd Llun i ddydd Sul)

Dyddiad cau: Dydd Iau 19 Rhagfyr 2019

Ffurflen Gais

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd

swydd-ddisgrifiad gweithiwr wraig cefnogol Iechyd a Llesiant 140 awr y mis

Taflen Amodau Cyflogaeth Gweithiwr wraig 140 awr y mis